top of page

De Stichting

Te Zevenbergen is op 19 juni 1984 opgericht de Stichting van Nederveen.

Deze stichting, zij heeft haar zetel in de gemeente Geertruidenberg, heeft, conform artikel 2 van de statuten, het volgende ten doel:

De geschiedenis van de familie (van) Nederveen nader te onderzoeken, genealogische navorsing te verrichten en te begeleiden, documenten, bescheiden en voorwerpen terzake te vergaren en te beheren, de resultaten van het onderzoek en de navorsing ter beschikking van familieleden en andere belangstellenden te houden, de contacten tussen familieleden en cum suis zoveel mogelijk te bevorderen, alle gewenste inlichtingen over de familiegeschiedenis te verschaffen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Om het onderzoek naar de geschiedenis van de familie (van) Nederveen te coördineren en de resultaten van het onderzoek aan familieleden en andere belangstellenden ter beschikking te stellen, werd op 19 juni 1984 de Stichting van Nederveen opgericht
 
Sedertdien wordt met bescheiden middelen zoveel mogelijk gedaan om de doelstelling ten uitvoer te brengen.
Vrienden van de Stichting van Nederveen kunnen de Stichting hierbij helpen, niet alleen in financieel opzicht, maar ook met raad en daad.
 
Door een landelijk netwerk van (familie)contacten kan de communicatie bevorderd worden en kunnen (oude) familiegegevens worden opgespoord, zoals documenten, gegevens over vroegere en recente gebeurtenissen (bijvoorbeeld trouw-, geboorte-, en rouwkaarten), familieverhalen, foto's, bidprentjes, etc., zodat allen weten waar deze dierbare familiezaken zich bevinden.
 
Deze informatie vereenvoudigt het creeren van de stamboom en het maken van kwartierstaten.
bottom of page