top of page
  • Senator:

  • Senator:

Het Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit:
  • Voorzitter:

  • Vice-voorzitter:

  • Secretaris:

  • Penningmeester:

  • Bestuurslid:

Mr. A.C.M. Nederveen (Alexandra)

Vacant

Vacant

Drs. F.Th.M. Nederveen (Frans)
R.A. Nederveen (Ronald)

De Kring van Senatoren bestaat uit:

H.B. van Nederveen (Hans Bertil)

R.Th.M. Nederveen (Ruud)

De Commissie Genealogie bestaat uit:
  • Commissielid:

  • Commissielid:

  • Commissielid:

R.A.Nederveen (Ronald)

Vacant

Vacant

De organisatie van de jaarlijkse vriendendag is in handen van:
Alexandra Nederveen,  Monique Nederveen en Ruud Nederveen.
bottom of page