top of page

De Stichting

Te Zevenbergen is op 19 juni 1984 opgericht de Stichting van Nederveen.

Deze stichting, zij heeft haar zetel in de gemeente Geertruidenberg, heeft, conform artikel 2 van de statuten, het volgende ten doel:

De geschiedenis van de familie (van) Nederveen nader te onderzoeken, genealogische navorsing te verrichten en te begeleiden, documenten, bescheiden en voorwerpen terzake te vergaren en te beheren, de resultaten van het onderzoek en de navorsing ter beschikking van familieleden en andere belangstellenden te houden, de contacten tussen familieleden en cum suis zoveel mogelijk te bevorderen, alle gewenste inlichtingen over de familiegeschiedenis te verschaffen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

bottom of page